Матеріали

Фінансова гра Cash-flowу
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Pd7l-LmUQcQ

          ВИБІР ПРОФЕСІЇ


          АБО РІВНЯННЯ З БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ


 

Обрав професію – обрав долю.

Народна мудрість

 

Мета: підготовка підростаючого покоління до життя та праці, підвищити рівень поінформованості підлітків з питань профорієнтації, допомогти учням виявити власні професійні інтереси та нахили.

План проведення.

1 етап. Оцінка рівня інформованості підлітків, актуалізація проблеми.

Гра “Асоціації” (10 хвилин).

Мета: визначити рівень знань учасників гри, створити підґрунтя для більш глибокого змісту подальшої роботи і дискусій.

Матеріали: ручки, аркуші паперу для кожного учасника.

Хід проведення: у грі обовязково бере участь увесь клас. В ході гри визначається початкове ставлення класу до проблеми. Дається завдання:

“Назвіть 1-2 слова, які спадають вам на думку, коли ви чуєте слово “професія”.

Гра може бути проведена у двох варіантах: усно або письмово.

1 варіант: учасники по колу висловлюють 1-2 асоціації, які викликає дане слово.

2 варіант: учасники отримують по невеликому аркушу паперу, на якому записують свої асоціації до цього слова.

Після цього всі названі асоціації обговорюються, з’ясовуються причини виникнення подібних асоціацій.

Слід звернути увагу, що асоціації бувають різними і найчастіше вони відображають особистісне ставлення людини до тієї проблеми, яка її хвилює, навіть неусвідомлене.

Дана гра є цінною у тому плані, що вона дає канву для інформаційного повідомлення, дозволяє побачити, які питання цікавлять підлітків найбільше, розглянути проблему різносторонньо.

Гра – мозковий штурм “Порадь мені, як обрати професію” (15 хвилин).

Мета: виявити думку підлітків про важливість професії в житті людини, узагальнити знання дітей з даної теми, перевірити рівень засвоєння, дати можливість їм самим уже частково намітити шляхи вибору професії, зробити цей процес продуманим та послідовним.

Матеріал: ватман, маркери.

Хід проведення: учасників ділять на дві підгрупи. Їм даються ватман і маркер. Групи отримують завдання для обговорення. Тема для першої – “Наскільки важлива робота в житті людини?”, для другої – “ Які фактори впливають на вибір професії?”.

Учні пропонують свої думки стосовно даних тем. Усі варіанти вони записують на ватмані. Після цього обирається спікер від кожної групи, який представляє даний “проект”.

До уваги ведучого! Важливо підсумувати висловлення дітей і зробити акцент на необхідності отримати професію, підкреслити скільки позитивного, нового і приємного дарує людині професія; наголосити, що вибір професії – це особиста справа кожного.

2 етап. Інформаційно-аналітичний.

Гра-розминка “Відгадай професію” (5-7 хвилин).

Мета: активізувати вміння аналізувати професії за певними критеріями.

Необхідні матеріали: перелік характеристик професій для ведучого.

Очікуваний результат: вміння диференціювати професії за певними характеристиками.

Інструкція: «Зараз вам будуть запропоновані деякі незвичні характеристики професій. А ви повинні назвати ті професії, які, на вашу думку, найбільше відповідають даній характеристиці. Наприклад, найприбутковіша професія. Які професії є найприбутковішими?»

Пропонуються наступні характеристики: найбільш земна; найсолодша; найбільш грошова; найбільш дитяча; найсмішніша; найсерйозніша...

Гра–пантоміма “Написи на спині” ( 10 хвилин).

Мета: активізація розуміння особливих характеристик кожної професії.

Необхідні матеріали: папір, скотч, маркери.

Очікуваний результат: вміння невербально охарактеризувати особливості конкретної професії.

Інструкція: Ведучий прикріплює картку з назвою професії одному з учасників на спину. Інші повинні зобразити цю професію так, щоб учасник з карткою здогадався, що написано на аркуші.

Гра “Таємничий пакунок” ( 15 хвилин).

Мета: вчити учнів правильно приймати рішення, враховувати усі “за” і “проти”.

Матеріали: великі саморобні конверти, яблуко, цибулина, ручка без стрижня.

Хід проведення: вибирається 4 учасника. Їм пропонується вибрати один із 4 пакетів. У 1 - пакеті - яблуко, у 2 – цибулина, у 3 - ручка без стрижня і 4 –порожній. Ніхто з дітей не знає, що знаходиться в пакетах. Спостерігачі можуть давати поради на рахунок вибору. Коли учні зробили свій вибір, починається обговорення. Слід запропонувати такі питання для обговорення:

·                Чому Ви обрали цей пакунок?

·                Чого Вам не вистачало, щоб прийняти рішення?

·                Що Ви відчули, коли відкрили пакет?

·                Які були наслідки і чи були вони приємними для Вас?

Після обговорення ведучий підводить підсумки і говорить, що для прийняття рішення потрібно мати достатню кількість інформації, а учасники її не мали. Тому вони робили свій вибір, керуючись тільки інтуїцією та порадами оточуючих. А це, відповідно і приводило до розчарувань ( в пакеті не було нічого, ручка без стрижня, тобто не те, на що сподівалися учні). Слід наголосити на тому, що для прийняття правильного рішення у виборі професії потрібна достатня кількість інформації.

3 етап. Підведення підсумків.
Якщо протягом гри не були реалізовані всі побажання учасників, то ведучий повинен наприкінці заняття обговорити це з класом. І з’ясувати, що робити з нереалізованими очікуваннями: запланувати наступну гру, запропонувати індивідуальну профконсультацію у психолога чи спеціаліста центру зайнятості, скористатися допомогою електронного терміналу професійного самовизначення.
 

Немає коментарів:

Дописати коментар