четвер, 12 грудня 2013 р.

Уїнстон Черчілль
Одні бачать у підприємця вовка, якого слід убити. Інші вважають, що підприємець - корова, яку можна без кінця доїти. І лише небагато бачать у ньому коня, який тягне воза.

пʼятниця, 6 грудня 2013 р.

4 грудня відбулось засідання шкільного клубу на тему:"Крок до успіху"

Вправа " Я у колі друзів"

Вправа "Мій всесвіт"


Вправа "Оплески"


 

неділя, 1 грудня 2013 р.
                Заходи, присвячені боротьбі зі СНІДом
 У нашій школі також відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
З метою профілактики ВІЛ/СНІДу, до Всесвітнього дня боротьби з цією
 хворобою, який світ відзначатиме 1 грудня, у Буринській спеціалізованій
школі І-ІІІ ступенів №1., 28 листопада 2013 року, проведено присвячені цій темі заходи.
 З профілактичною інформацією виступили агітбригади учнів 9-11 класів.
 У рамках відзначення цього дня, було проведено презентацію стіннівок з
зазначеної тематики. Змістовне наповнення плакатів, створених учням,
незважаючи на їх юний вік, свідчить про розуміння небезпечності ВІЛ/СНІДу.

пʼятниця, 22 листопада 2013 р.


РОЛЬОВА  ГРА    
 «ВЛАСНИЙ БІЗНЕС»
           Головна мета гри «ВЛАСНИЙ БІЗНЕС»:
·        навчання учнів ділової активності;
·       вироблення моделей підприємливої поведінки;
·       усвідомлення власних ресурсів для реалізації підприємницьких ідей.
Мета гри реалізується завдяки рішенню наступних завдань:
Учбові:
1.    Розкрити сенс поняття «ділова активність».
2.    Познайомити учнів на практиці з такими складовими ринку, як: підприємство, приватна фірма, виробництво, статутний фонд, прибуток, податок, система оподаткування, податкова інспекція.
3.    Ознайомити з поняттям «рекламна кампанія», попрактикуватися в створенні реклами товарів.
Ігрові:
1.    Набуття досвіду розуміння мети і  завдань підприємницької діяльності.
2.    Створення ігрової моделі процесу виробництва.
3.    Демонстрація різної поведінки під час колективної діяльності.
4.    Навчання учасників брати участь у роботі групи, виконуючи різні ролі.
Соціально-психологічні:
1.    Заохочування учнів на розвиток у них навичок ділової активності.
2.    Розвиток в учнів комунікаційних навичок: приймати участь у груповому обговорюванні проблем, відстоювати свою точку зору.
3.    Створення позитивного емоційного фону в дитячому колективі.
4.    Сприяння покращенню міжособистісних стосунків у групі.
Цільова аудиторія: учні 10-11 класів, загальна кількість 20-25 чоловік.
Тривалість гри: 2-3 години.
Необхідне обладнання: картки із рольовими завданнями для кожної групи, маркери, аркуші паперу, імпровізовані гроші, бланки анкет для підведення підсумків гри, технічне обладнання для зйомки і показу відео практичного етапу гри.
Ведучий гри: психолог,  учитель економіки або класний керівник. Оптимальна кількість ведучих – двоє.  Якщо планується вести відеозапис, один із дорослих виступає в якості ведучого, інший – відео оператора. Окремо слід звернути увагу дітей на те, що ведучий – це теж ігрова роль, потрібно перелічити його обов’язки і права.
Права і обов’язки ведучого:
v створювати позитивну психологічну атмосферу впродовж всього заняття;
v ознайомити учасників з метою, правилами рольової гри;
v формувати ігрові групи, роз’ясняти сенс рольових завдань;
v консультувати учасників на всіх етапах проведення гри;
v підводити підсумки.
Етапи гри і засоби їх реалізації:
І етап. Підготовчий. Орієнтовний час – 20 хвилин.
1.      Введення в атмосферу заняття. Проводиться  «розігріваюча» вправа «Ланцюжок професій» з метою актуалізації знань учасників про світ професій, створення у групі позитивного емоційного фону. Ведучий у будь-якому порядку називає (або показує) учням літери. Завдання дітям – назвати якомога більше професій на вказану літеру. Виграє той, хто останнім назве професію на запропоновану букву.
2.      Актуалізація опорних знань, заохочування учнів на ефективну, плідну працю. Методом бесіди з учасниками ведучий розкриває поняття «ділова активність», разом з учнями строює модель підприємливої особистості (можна використати матеріали додатків 1, 2).
ІІ етап. Організаційний. Ознайомлення зі змістом і правилами ігри. Час – 20 хв.
1.    В грі приймають участь наступні рольові групи: «уряд» - 1 група, «податкова інспекція» - 1 група, «підприємці» - 2-3 групи, «рекламодавці» - 1-2 групи і «споживачі» - всі інші учасники. Оптимальний розмір кожної групи – 3-5 учнів, залежить від загальної кількості учасників. Кожна група отримує картки з  рольовими  завданнями, які має виконати в ході гри.
2.    Групи «підприємців» створюють приватні фірми. Вони повинні зареєструватися - заповнити свідоцтво про реєстрацію (додаток 3), проінформувати інших гравців про наявність своєї фірми. Кожна фірма отримує статутний фонд – 200 гривень, які їм видає ведучий. Створені фірми спрямовують свою підприємницьку діяльність у сферу виробництва дитячих книжок.
3.    Зроблені книжки «підприємці» будуть продавати «споживачам». Вартість однієї книжки – 50 гривень (ціна має бути однаковою у всіх «підприємців»). На початку ігри ведучий видає кожному «споживачеві» 100 гривень для придбання книжок. Всі ціни, звісно, орієнтовні.
4.    Для ведення підприємницької діяльності кожна приватна фірма повинна орендувати робоче місце (наприклад парту), вартість 1 місця -  50 гривень. Кожна фірма має можливість орендувати ту кількість робочих місць, яка їй необхідна. Також фірма повинна придбати засоби виробництва  - маркери та папір. Обов’язкова умова! Учні не мають права користуватися власними засобами виробництва (маркерами або папером) і повинні придбати їх у ведучого. Вартість 1 маркера – 10гривень, вартість паперу - 10 аркушів – 10 гривень.
5.    Кожна фірма зацікавлена у тому, щоб продати «споживачам» більше книжок і відповідно отримати більше прибутку. Для цього «підприємці» складають договір з  «рекламодавцями» на розробку рекламної кампанії з метою реклами їхнього товару.
6.    Отримавши завдання, «рекламодавці» розробляють рекламні акції (можна зняти рекламний відео ролик, або зробити рекламні листівки тощо) і пропонують їх до уваги «споживачів».
7.    В той час, поки «рекламодавці» зайняті «просуванням» товару, «підприємці» розпочинають виробництво: виготовляють книжки.
8.    До початку виробництва «податкова інспекція» інформує «підприємців» про необхідну сплату податків. Податок на прибуток «підприємців» становить 30% від загального прибутку, податок на додану вартість – 20%. Ведучий допомагає роз’яснити необхідну інформацію.
9.    Після виготовлення книжок, «підприємці» продають готову продукцію.  «Споживачі» покупають ті книжки, які їм подобаються. При цьому слід зауважити учасників, що потрібно звертати увагу на якість самого товару,  на  цікавість рекламних акцій. Після того, як всі книжки продані, фірми підраховують прибутки та подають інформацію у «податкову інспекцію».
10.«Податкова інспекція» нараховує суму, яку повинні сплатити «підприємці».
11.«Підприємці» спрямовують відповідні кошти в «податкову інспекцію»; «податкова інспекція» передає зібрані кошти «уряду».
12.«Уряд» розподіляє кошти по статтям видатків, виходячи з реальних потреб країни і звітує перед учасниками гри.
ІІІ етап. Практичний (проживання ролей). Тривалість етапу  – 1час.
1.    Розподіл учнів на рольові групи. Кожна група отримує картку з переліком завдань, які учасники повинні виконати під час ігри.
Рольові групи
Групові завдання
«Уряд» (1 група)
·       Скласти бюджет країни;
·       Підрахувати гроші, які будуть надходити  у процесі гри у вигляді податків;
·       Розподілити бюджетні кошти,  виходячи з реальних потреб держави.
«Податкова інспекція»                     (1 група)
·       Змоделювати систему оподаткування;
·       Ознайомити підприємців з податками, які вони повинні сплатити під час гри;
·       Слідкувати за своєчасністю та повнотою сплати податків підприємцями.
«Підприємці»              (2-3 групи, залежно від загальної кількості учасників)
·       Створити підприємницьку структуру у вигляді ПФ (приватної фірми);
·       Організувати виробництво;
·       Замовити рекламну кампанію;
·       Отримати прибуток від продажу товарів;
·       Сплатити податки.
«Рекламодавці»            (2-3 групи)
·       Отримати заказ на рекламну кампанію;
·       Створити рекламу товару;
·       Втілити заплановані  рекламні акції.
«Споживачі» - усі інші учасники.
·       Оцінити рекламні  акції, якість товару;
·       Придбати кращі (на Ваш погляд) товари.
2.     Групи приступають до безпосереднього виконання завдань. Рекламні акції, процес «виробництва» пропонується записати на відео.
ІVетап. Корекційно-оцінний.  Тривалість етапу – 30 хвилин.
1.    Наприкінці гри учасники кожної групи заповнюють відповідний оціночний бланк (додаток 4), обговорюючи відповіді у групі. 
2.    Ведучий організовує підведення підсумків за таким порядком: представники кожної групи звітують перед учасниками про виконання рольових завдань, розповідають, як вони вирішували суперечки, розв’язували проблеми. Доречно включити в загальне обговорення гри такі запитання:
      Хто з гравців «заробив» більше грошей і чому?
      Чия «рекламна кампанія» була більш ефективною і чому?
      Щоб ви змінили у своїх діях під час гри, якщо б мали змогу знову зіграти?
      Що відмінного та схожого у грі і справжньому житті?
      Для чого потрібні податки?
      Які статті бюджету на вашу думку потрібно ставити на перше місце?
3.    В разі потреби ведучий проводить належну корекцію моделей поведінки учасників під час гри.
V етап.  Підсумковий. Час – 20 хвилин.
1.    Рефлексія, підведення підсумків.  Пропонується провести у вигляді «живої анкети»: учасники по черзі висловлюють свої враження  від гри.
2.    Перегляд відеоматеріалів, що відображають практичний етап.
Додаток 1
ДІЛОВУ АКТИВНІСТЬ розуміють як підприємливість, до якої належать:
v здатність знаходити оптимальні варіанти використання матеріальних, енергетичних, фінансових і трудових ресурсів;
v уміння приймати нестандартні логічні рішення;
v орієнтуватися у кон’юнктурі ринку і прогнозувати її розвиток;
v впроваджувати у практику нові технічні й економічні досягнення;
v діяти з допустимим ступенем ризику для досягнення кращих результатів;
v дотримуватися високої підприємницької культури у спілкуванні з колегами, партнерами і конкурентами.
Додаток 2
РИСИ  ПІДПРИЄМЛИВОЇ ОСОБИСТОСТІ. Підприємливі люди:Continue


      краще пізнають себе
      упевнені в собі
      незалежні
      творчі
      мають більше соціальних навичок
      гнучкіші
      рішучі
      краще спілкуються
      вміють планувати
      захищають свою точку зору
      мають лідерський потенціал
      краще вміють працювати в команді
      вміють вирішувати проблемиДодаток 3

СВІДОЦТВО
про реєстрацію приватної фірми
«________________________________________»
Власник _________________________________
Статутний фонд ____________________грн.


Додаток 4

АНКЕТА «ЯК МИ ПРАЦЮВАЛИ»

Ви працювали командою? ____________________________________________________________________

Чи був в команді лідер? ____________________________________________________________________Як ви визначили цілі? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як ви розв’язували проблеми? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Як ви вирішували суперечки? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що нового дізналися? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Чому навчилися? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Що було особливо цікаве?

________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ще щось? ________________________________________________________